ΑΣΜ Δάφνης  T: 6938464142 |  asmdafni@hotmail.com

Search

Εγγραφή Νέου Αθλητή  • Αποδέχομαι το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό λειτουργίας του Αθλητικού Συλλόγου Μπόουλινγκ Δάφνης και της Ε.Ο.Α.Α. 

  • Αποδέχομαι τους όρους χρήσης και την πολιτική προσωπικών δεδομένων του σωματείου και της Ομοσπονδίας, κατανοώντας απόλυτα ότι τα στοιχεία που υποβάλλω θα αποθηκευτούν σε ηλεκτρονικό μέσο (server). 

  • Συμφωνώ και εξουσιοδοτώ την Ε.Ο.Α.Α. να διασταυρώσει τα δηλούμενα και καταχωρημένα στοιχεία ηλεκτρονικής αίτησης με οποιονδήποτε Δημόσιο Φορέα κριθεί σκόπιμο ή απαιτητό.