ΑΣΜ Δάφνης  T: 6938464142 |  asmdafni@hotmail.com

Search
Μεταγραφική Περίοδος 2021

Με απόφαση της προσωρινής διοίκησης της Ε.Ο.Α.Α. με ημερομηνία 25.8.2021, η περίοδος μεταγραφών (Ελεύθερες μεταγραφές και Αποδεσμεύσεις), θα διεξαχθεί από 5 έως 15 Σεπτεμβρίου 2021. Αναλυτικές πληροφορίες για τα παράβολα και τις προϋποθέσεις θα βρείτε στη σελίδα της Ε.Ο.Α.Α.

Μεταγραφική Περίοδος 2021

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest