ΑΣΜ Δάφνης  T: 6938464142 |  asmdafnis@hotmail.com

Εκπρόσωπος Αθλητών / Αθλητριών Ε.Ο.Α.Α.

Στην συνεδρίαση της προσωρινής διοίκησης της Ε.Ο.Α.Α. την 25.8.2021, αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός του κ. Νίκου Καγιάλογλου ως εκπρόσωπο των αθλητών – αθλητριών στην Ε.Ο.Α.Α. και της κ. Μάρθα Καρατζούλα ως αναπληρώτρια, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2725/1999 και την παράγραφο 15.9. του άρθρου 15 του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α.

Ο εκπρόσωπος των αθλητών – αθλητριών, συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της προσωρινής διοίκησης.

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest