ΑΣΜ Δάφνης  T: 6938464142 |  asmdafni@hotmail.com

Search
Εκπρόσωπος Αθλητών / Αθλητριών Ε.Ο.Α.Α.

Στην συνεδρίαση της προσωρινής διοίκησης της Ε.Ο.Α.Α. την 25.8.2021, αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός του κ. Νίκου Καγιάλογλου ως εκπρόσωπο των αθλητών – αθλητριών στην Ε.Ο.Α.Α. και της κ. Μάρθα Καρατζούλα ως αναπληρώτρια, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2725/1999 και την παράγραφο 15.9. του άρθρου 15 του καταστατικού της Ε.Ο.Α.Α.

Ο εκπρόσωπος των αθλητών – αθλητριών, συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της προσωρινής διοίκησης.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest