Παν/νια Ομαδικά Πρωτ/τα 2017-2018: Άνδρες> ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ Β΄Εθνικής - Γυναίκες> 4η Θέση Α'Εθνικής.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

1. Ορισμός
Ένα παιχνίδι μπόουλινγκ αποτελείται από δέκα φρέιμ (frames). Ο παίκτης δικαιούται δύο μπαλλιές (balls) σε καθένα από τα πρώτα εννέα φρέιμ, εκτός αν σημειώσει στράικ (strike). Στο δέκατο φρέιμ, ο παίκτης δικαιούται τρεις μπαλλιές αν σημειωθεί στράικ (strike) ή σπερ (spare). Κάθε φρέιμ πρέπει να ολοκληρωθεί από τον ίδιο παίκτη. Κάθε παίκτης αγωνίζεται στην κανονική σειρά του.
Σημείωση: Στο ομαδικό σύστημα Μπέικερ (Baker), κάθε παίκτης της ομάδας παίζει με τη σειρά από ένα ολοκληρωμένο φρέιμ του παιχνιδιού της ομάδας του μέχρι να συμπληρωθούν δέκα φρέιμ.
Η μπαλλιά θεωρείται έγκυρη όταν η μπάλλα φεύγει από την κατοχή του παίκτη και περνά τη γραμμή του φάουλ (foul line). Κάθε μπαλλιά μετρά κανονικά εκτός από αυτές που κηρύσσονται άκυρες (dead ball).

2. Καταγραφή σκορ
Με εξαίρεση την περίπτωση του στράικ, ο αριθμός των κορινών (pins) που έριξε η πρώτη μπαλλιά του παίκτη σημειώνεται στην πάνω αριστερά γωνία του φρέιμ, και ο αριθμός των κορινών που έριξε η δεύτερη μπαλλιά του παίκτη σημειώνεται στην πάνω δεξιά γωνία του φρέιμ (στα αντίστοιχα μικρά τετράγωνα, εφόσον υπάρχουν). Το σκορ του φρέιμ είναι το άθροισμα των δύο μπαλλιών του (με την εξαίρεση των στράικ και σπερ) και η καταγραφή του συνολικού μέχρι τότε αθροίσματος των φρέιμ πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν.

3. Στράικ (strike)
Στράικ (strike) σημειώνεται όταν όλες οι κορίνες πέσουν με την πρώτη μπαλλιά. Σημειώνεται με ένα (Χ) στο μικρό τετράγωνο του φρέιμ όπου σημειώθηκε. Το σκορ ενός στράικ είναι 10 συν ο αριθμός κορινών που θα πέσουν στις δύο επόμενες μπαλλιές του παιχνιδιού.

4. Σπερ (spare)
Σπερ (spare) σημειώνεται όταν όλες οι κορίνες που απέμειναν όρθιες μετά την πρώτη μπαλλιά πέσουν με τη δεύτερη μπαλλιά του ίδιου φρέιμ. Σημειώνεται με ένα (/) στο μικρό τετράγωνο στην πάνω δεξιά γωνία του φρέιμ. Το σκορ ενός σπερ είναι 10 συν ο αριθμός κορινών που θα πέσουν στην πρώτη επόμενη μπαλλιά του παιχνιδιού.

5. Διάταξη παικτών
Κάθε παιχνίδι διεξάγεται σε ένα ζευγάρι διαδρόμων, δηλαδή σε δύο συνεχόμενους διαδρόμους (lanes). Τα μέλη των αντιπάλων ομάδων, τριάδων, δυάδων και οι παίκτες ατομικών διοργανώσεων παίζουν, διαδοχικά και με κανονική σειρά, ένα φρέιμ στον ένα διάδρομο και το επόμενο στον άλλο διάδρομο, ώστε να συμπληρώσουν τελικά πέντε φρέιμ σε κάθε διάδρομο του ζεύγους διαδρόμων.
Σημείωση: Στο ομαδικό σύστημα Μπέικερ (Baker), τα μέλη κάθε ομάδας, τριάδων και δυάδων παίζουν, διαδοχικά και με κανονική σειρά, ολοκληρωμένα και συνεχόμενα φρέιμ του ίδιου παιχνιδιού. Οι ομάδες αλλάζουν διαδρόμους στο ζεύγος διαδρόμων μετά τη συμπλήρωση των δέκα φρέιμ του παιχνιδιού.

6. Σειρά παικτών
Ενας ή περισσότεροι παίκτες μπορεί να έχουν προγραμματισθεί για ένα ζεύγος διαδρόμων. Μετά την έναρξη μιας σειράς παιχνιδιών, δεν επιτρέπεται αλλαγή στη σειρά των παικτών εκτός από τις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο προβλέπεται στην προκήρυξη της διοργάνωσης.

7. Διακοπή
Οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης μπορούν να εγκρίνουν την ολοκλήρωση ενός παιχνιδιού ή μιας σειράς παιχνιδιών σε άλλο ζεύγος διαδρόμων όταν βλάβη των μηχανημάτων ή του εξοπλισμού στους αρχικούς διαδρόμους προκαλεί καθυστέρηση στην κανονική εξέλιξη της διοργάνωσης

8. Εγκυρη πτώση κορινών
Οι κορίνες που θεωρούνται ότι έπεσαν έγκυρα μετά από μια έγκυρη μπαλλιά περιλαμβάνουν:
1. Οσες έπεσαν κάτω ή έξω από το χώρο τοποθέτησης κορινών (pin deck) από τη μπάλλα ή από άλλη κορίνα.
2. Οσες έπεσαν κάτω ή έξω από το χώρο τοποθέτησης κορινών από κορίνα που χτύπησε στα πλαϊνά χωρίσματα ή στην πίσω ποδιά και αναπήδησε.
3. Οσες έπεσαν κάτω ή έξω από το χώρο τοποθέτησης κορινών από κορίνα που χτύπησε στη σκούπα (sweep bar) και αναπήδησε, όταν η σκούπα βρίσκεται σε στάση μπροστά από το χώρο τοποθέτησης κορινών πριν αποσύρει τις πεσμένες κορίνες από αυτόν.
4. Οσες γέρνουν και ακουμπούν το πίσω ή τα πλαϊνά χωρίσματα.
Ολες αυτές οι κορίνες ονομάζονται πεσμένες (dead wood) και πρέπει να αποσυρθούν πριν από την επόμενη μπαλλιά.

9. Ακυρη πτώση κορινών
Όταν συμβεί οτιδήποτε από τα επόμενα, η μπαλλιά θεωρείται έγκυρη αλλά η προκύπτουσα πτώση κορινών θεωρείται άκυρη:  1. Η μπάλλα βγαίνει εκτός διαδρόμου (στο λούκι) πριν φτάσει στις κορίνες.  2. Η μπάλλα αναπηδά από την πίσω ποδιά.  3. Κάθε κορίνα που έρχεται σε επαφή με το μηχανικό εξοπλισμό τοποθέτησης των κορινών όταν αυτός κατεβαίνει.  4. Κάθε κορίνα που πέφτει όταν αποσύρονται οι πεσμένες κορίνες. 5. Κάθε κορίνα που πέφτει εξαιτίας ανθρώπου που στήνει τις κορίνες.  6. Ο παίκτης υποπέσει σε φάουλ.  7. Γίνει μπαλλιά με πεσμένες κορίνες στο διάδρομο ή στο λούκι και η μπάλλα έρθει σε επαφή με τέτοια κορίνα.   Αν προκύψει άκυρη πτώση κορινών και ο παίκτης δικαιούται επιπλέον μπαλλιές στο φρέιμ, η κορίνα ή κορίνες που έπεσαν άκυρα πρέπει να ξαναστηθούν στο αρχικό σημείο τους.

10. Εσφαλμένη διάταξη κορινών
Σε οποιαδήποτε μπαλλιά, αν ανακαλυφθεί μετά την εκτέλεσή της ότι μια η περισσότερες κορίνες είχαν στηθεί εσφαλμένα αλλά δεν έλειπαν, η μπαλλιά και η προκύπτουσα πτώση κορινών μετρούν κανονικά. Είναι ευθύνη του κάθε παίκτη να προσδιορίσει αν η διάταξη των κορινών είναι σωστή. Ο παίκτης μπορεί να επιμείνει να στηθούν σωστά οποιεσδήποτε κορίνες πριν ρίξει τη μπαλλιά, αλλιώς η διάταξη θεωρείται αποδεκτή.
Καμμιά αλλαγή δεν μπορεί να γίνει στη διάταξη κορινών που δεν έπεσαν μετά από μπαλλιά. Συνεπώς, τέτοιες κορίνες που μετακινήθηκαν ή τοποθετήθηκαν λάθος από το μηχανισμό τοποθέτησης κορινών παραμένουν στη νέα τους θέση και δεν διορθώνονται με το χέρι.

11. Αναπήδηση κορινών
Κορίνες που αναπηδούν και στήνονται όρθιες στο διάδρομο δεν μετρώνται ως πεσμένες.

12. Παραχώρηση κορινών
Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κορινών και μόνον αυτές που πράγματι έπεσαν ή μετακινήθηκαν εκτός του χώρου τοποθέτησης κορινών ως συνέπεια μιας έγκυρης μπαλλιάς μετρώνται ως πεσμένες.

13. Αντικατάσταση κορινών
Αν μια κορίνα σπάσει ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη σοβαρή ζημιά στη διάρκεια ενός παιχνιδιού, θα αντικατασταθεί αμέσως από άλλη κατά το δυνατόν ομοιόμορφη σε βάρος και κατάσταση με το σετ που χρησιμοποιείται. Οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης προσδιορίζουν αν πρέπει να αντικατασταθούν κορίνες.

14. Άκυρη μπαλλιά
Μια μπαλλιά θεωρείται άκυρη αν συμβεί οποιοδήποτε από τα κάτωθι:
1. Μετά την εκτέλεση της μπαλλιάς (και πριν την επόμενη μπαλλιά στον ίδιο διάδρομο), επισημαίνεται αμέσως ότι μια ή περισσότερες κορίνες έλειπαν από τη διάταξη.
2. Η μπαλλιά έγινε σε λάθος διάδρομο ή εκτός σειράς. 'Η ένας παίκτης από κάθε ομάδα στο ζευγάρι διαδρόμων παίξει σε λάθος διάδρομο.
3. Ο παίκτης εμποδίζεται σωματικά από άλλο παίκτη, θεατή ή κινούμενο αντικείμενο στη διάρκεια της εκτέλεσης και πριν ολοκληρωθεί η εκτέλεση της μπαλλιάς. Στην περίπτωση αυτή ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να μετρήσει η προκύπτουσα πτώση κορινών ή να θεωρηθεί η μπαλλιά άκυρη.
4. Κάποια κορίνα μετακινείται ή πέφτει στη διάρκεια της μπαλλιάς αλλά πριν η μπάλλα φτάσει στις κορίνες.
5. Η μπάλλα έρθει σε επαφή με ένα ξένο σώμα.
Όταν μια μπαλλιά κηρύσσεται άκυρη, το αποτέλεσμά της δεν μετράει. Οι κορίνες που ήταν όρθιες όταν έγινε η μπαλλιά πρέπει να ξαναστηθούν και ο παίκτης να ξαναεκτελέσει τη μπαλλιά του.

15. Μπαλλιές σε λάθος διάδρομο
Όπως ορίζεται στον Κανόνα 118, μια μπαλλιά θεωρείται άκυρη και ο παίκτης ή οι παίκτες ξαναπαίζουν στο σωστό διάδρομο όταν:
1. Ενας παίκτης παίξει σε λάθος διάδρομο.
2. Ενας παίκτης από κάθε ομάδα σε ένα ζευγάρι διαδρόμων παίξει σε λάθος διάδρομο.
α. Αν περισσότεροι του ενός παίκτες της ίδιας ομάδας παίξουν με τη σειρά σε λάθος διάδρομο, το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί χωρίς προσαρμογή. Κάθε επόμενο παιχνίδι πρέπει να αρχίσει στον σωστά προγραμματισμένο διάδρομο.
β. Σε ατομικούς αγώνες με αντιπάλους (singles match play competition) όπου ένας παίκτης ολοκληρώνει δύο φρέιμ κάθε φορά που είναι η σειρά του να παίξει, εάν ο παίκτης παίξει σε λάθος διαδρόμους, η μπαλλιά θεωρείται άκυρη και ο παίκτης θα ξαναπαίξει στους σωστούς διαδρόμους, εφόσον το λάθος ανακαλυφθεί πριν ο αντίπαλος κάνει μπαλλιά. Αλλιώς το σκορ παραμένει και τα υπόλοιπα φρέιμ του παιχνιδιού παίζονται στους σωστούς διαδρόμους.

16. Ορισμός
Φάουλ συμβαίνει όταν μέρος του ατόμου του παίκτη παραβιάζει ή φτάνει πέραν της γραμμής του φάουλ και αγγίζει οποιοδήποτε μέρος του διαδρόμου, του εξοπλισμού, ή του κτιρίου στη διάρκεια ή μετά την εκτέλεση της μπάλλας.
Η μπάλλια θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί (για τους σκοπούς αυτού του Κανόνα) έως ότου ο ίδιος ή άλλος παίκτης βρίσκεται στο χώρο εκκίνησης του ίδιου διαδρόμου (approach) σε θέση για την επόμενη μπαλλιά.

17. Εσκεμμένο φάουλ
Όταν ένας παίκτης υποπίπτει εσκεμμένα σε φάουλ για να επωφεληθεί από αυτό, ο παίκτης θα χρεωθεί μηδέν κορίνες για τη μπαλλιά αυτή και δεν θα του επιτραπούν επιπλέον μπαλλιές στο ίδιο φρέιμ.

18. Καταγραφή φάουλ
Όταν σημειωθεί φάουλ, η μπαλλιά μετράει αλλά ο παίκτης δεν πιστώνεται τις κορίνες που έπεσαν με τη μπαλλιά αυτή. Οι κορίνες που έπεσαν συνεπεία της μπαλλιάς αυτής πρέπει να ξαναστηθούν αν ο παίκτης που έκανε φάουλ δικαιούται επιπλέον μπαλλιές στο ίδιο φρέιμ.

19. Καταλογισμός φάουλ
Οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε εγκεκριμένο μηχανισμό καταλογισμού φάουλ. Εάν δεν διατίθεται τέτοιος μηχανισμός, ένας κριτής φάουλ πρέπει να βρίσκεται σε θέση με ανεμπόδιστη θέα της γραμμής του φάουλ. Εάν ο μηχανισμός καταλογισμού φάουλ τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας, οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης πρέπει να ορίσουν έναν κριτή φάουλ ή να εξουσιοδοτήσουν τις επίσημες γραμματείες των διαδρόμων να ελέγχουν τα φάουλ.

20. Προφανές φάουλ
Ένα φάουλ θα καταλογισθεί ακόμα κι αν ο μηχανισμός καταλογισμού φάουλ ή ο κριτής φάουλ δεν το σημείωσε, εφόσον το φάουλ είναι προφανές:
1. Στους δύο αρχηγούς ή σε ένα τουλάχιστον μέλος κάθε μιας από τις αντίπαλες ομάδες.
2. Στην επίσημη γραμματεία των διαδρόμων.
3. Σε έναν υπεύθυνο της διοργάνωσης.

21. Ένσταση
Δεν επιτρέπεται ένσταση για τον καταλογισμό ενός φάουλ εκτός αν:
1. Αποδειχθεί ότι ο μηχανισμός καταλογισμού φάουλ δεν λειτουργεί σωστά.
2. Υπάρχουν σαφέστατες ενδείξεις ότι ο παίκτης δεν έκανε φάουλ

22. Προσωρινή μπαλλιά
Μια προσωρινή μπαλλιά ή φρέιμ παίζεται από έναν παίκτη όταν υπάρχει ένσταση σχετικά με φάουλ, έγκυρη πτώση κορινών ή άκυρη μπαλλιά που δεν μπορεί να επιλυθεί από τους υπεύθυνους της διοργάνωσης. Η προσωρινή μπαλλιά ή φρέιμ παίζεται συμπληρωματικά προς την κανονική ολοκλήρωση του φρέιμ και αμέσως μετά από αυτήν, με το στήσιμο κορινών που θα ίσχυε αν γίνει αποδεκτό ότι έγινε φάουλ, ή οι κορίνες δεν έπεσαν έγκυρα, ή η μπαλλιά ήταν άκυρη.

23. Παρεμβάσεις στο χώρο εκκίνησης
Απαγορεύεται η εφαρμογή οποιασδήποτε ξένης ουσίας σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου εκκίνησης (approach) που μειώνει την δυνατότητα των άλλων παικτών να αγωνίζονται σε κανονικές συνθήκες. Απαγορεύεται η μεταφορά με οποιοδήποτε τρόπο κάθε μορφής σκόνης (powder) στο χώρο των παικτών.

24. Ενστάσεις
Ενστάσεις που αφορούν σε δικαίωμα συμμετοχής ή γενικούς αγωνιστικούς κανόνες πρέπει να κατατεθούν εγγράφως σε έναν υπεύθυνο της διοργάνωσης μέσα σε 24 ώρες από τη λήξη του παιχνιδιού στο οποίο έγινε η παράβαση και οπωσδήποτε πριν από την απονομή των επάθλων. Εάν δεν υποβληθούν ενστάσεις πριν την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας, το παιχνίδι ή τα παιχνίδια παραμένουν ως έχουν.

25. Επίσημο σκορ
Κάθε διοργάνωση απαιτείται να έχει επίσημες γραμματείες για την καταγραφή των σκορ όλων των παιχνιδιών της ή να χρησιμοποιεί ένα εγκεκριμένο μηχανισμό καταγραφής των σκορ. Αν δεν μπορεί να συμπληρωθεί ο αριθμός των ατόμων που απαιτούνται για τις επίσημες γραμματείες και δεν είναι δυνατή η μετάθεση των παιχνιδιών, μπορεί να επιτραπεί η καταγραφή των παιχνιδιών από τους παίκτες υπό την εποπτεία της επιτροπής της διοργάνωσης.
Κάθε εγκεκριμένη διοργάνωση ή αγώνας θα τηρεί φύλλο αγώνος με την ένδειξη των τελικών σκόρ κάθε παιχνιδιού. Οι αρχηγοί των ομάδων ή οι παίκτες των ατομικών αγώνων θα πρέπει να υπογράφουν στο φύλλο αγώνος. Τα φύλλα που περιέχουν τις ξεχωριστές επιδόσεις των παικτών σε κάθε φρέιμ (τυπωμένα ή χειρόγραφα) θα τηρούνται μέχρι την εκπνοή των προθεσμιών για σχετικές ενστάσεις.
Αφού καταγραφεί μια επίδοση, δεν επιτρέπεται η διόρθωσή της εκτός αν υπάρχει προφανές λάθος στην καταγραφή ή τους υπολογισμούς. Προφανή λάθη διορθώνονται από κάποιον υπεύθυνο της διοργάνωσης αμέσως μετά τον εντοπισμό τους. Αμφισβητούμενα λάθη κρίνονται από την επιτροπή της διοργάνωσης.
Το χρονικό όριο για την υποβολή ενστάσεων για τέτοια λάθη είναι μια ώρα από το τέλος της διοργάνωσης ή του συνόλου των παιχνιδιών για κάθε μέρα των αγώνων, αλλά οπωσδήποτε πριν από την απονομή των επάθλων ή την εκκίνηση του επόμενου γύρου (σε αγώνες αποκλεισμού), ανάλογα με το τι προηγείται χρονικά.
Παιχνίδι διοργάνωσης ή φρέιμ παιχνιδιού που χάνονται οριστικά στη διαδικασία καταγραφής μπορεί να ξαναπαιχτούν με έγκριση της επιτροπής διοργάνωσης, εκτός αν μια τέτοια διαδικασία απαγορεύεται από τους κανονισμούς της διοργάνωσης.

26. Καθυστέρηση παικτών
Οποιοσδήποτε παίκτης ή ομάδα φτάνει με καθυστέρηση θα ξεκινά το παιχνίδι με το φρέιμ που παίζεται στο ζευγάρι διαδρόμων όπου έχει προγραμματιστεί. Αν δεν έχει προγραμματιστεί άλλος παίκτης στο ζευγάρι διαδρόμων, θα αρχίσει στο ενωρίτερο φρέιμ που παίζεται στον ίδιο όμιλο στην αίθουσα.